Prime Stock - Broker 4.0 cố vấn đầu tư Chứng khoán

(*) Thông tin dịch vụ: Prime Stock - Cố vấn đầu tư bán chứng khoán Phái sinh Việt Nam [PSVN]

- Chứng khoán phái sinh là một kênh đầu tư cực kỳ tiềm năng và hấp dẫn, tuy nhiên đồng nghĩa với tỷ lệ rủi ro cao trên thị trường này.

- Prime Stock sẽ là trợ lý quan sát thị trường cho bạn, giúp bạn ra quyết định đầu tư chính xác, hiệu quả

- Lịch sử tín hiệu của Prime Stock từ 2017 tới 2022: Profit +400 giá/năm/2500 tín hiệu, bình quân 30-40 giá/tháng

 

PSVN-backtest-RAN

Prime Stock sẽ đồng hành cùng bạn chinh phục thị trường Phái sinh Việt Nam!

(*) Biểu phí sử dụng dịch vụ: Liên hệ

(*) Version Telegram: click here

(*) OA Zalo: click here

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Công ty Đầu tư Prime Capital Việt Nam

 

Công ty công nghệ chuyên về hệ thống giao dịch chứng khoán hàng đầu Việt Nam