Giới Thiệu Bạn Bè

Giới thiệu bạn bè của bạn sử dụng sản phẩm dịch vụ Prime Capital Vietnam ngay hôm nay để nhận được các phần quà hấp dẫn dành cho cả Người giới thiệu và Người được giới thiệu.

 

Cách thức giới thiệu:

Bước 1: Đăng nhập vào website Prime Capital Vietnam để lấy link giới thiệu / mã giới thiệu tại trang Profile

Bước 2: Gửi link bạn bè của bạn

Bước 3: Theo dõi Danh sách các bạn bè đã giới thiệu tại Danh sách giới thiệu

 

Hotline hỗ trợ: 0879118113

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*