Giới thiệu về Công ty TNHH Prime Capital Việt Nam

Công ty Đầu tư Prime Capital Vietnam là công ty fintech duy nhất tại Việt Nam sở hữu công nghệ "Broker 4.0" đầu tư tài chính, chứng khoán sử dụng công nghệ robot tự động hóa 100% mang lại hiệu quả đầu tư cao.

Giá trị cốt lõi: Broker 4.0 công nghệ robot auto hoàn toàn 100%.

Tầm nhìn: Prime Capital Việt Nam định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về công nghệ fintech đầu tư tài chính chứng khoán. Không ngừng sáng tạo, nâng cấp sản phẩm nhằm mang lại giá trị cao nhất cho thị trường.

Sứ mệnh: Mang Cách mạng công nghiệp 4.0 thực sự tới với "thị trường phố WALL" Việt Nam.

 

Sản phẩm dịch vụ của Prime Capital Việt Nam:

1. Tín hiệu mua bán Chứng khoán phái sinh VN

2. Tín hiệu mua bán chứng khoán cơ sở VN

3. Tín hiệu mua bán Forex, Gold, Coin

4. Auto Trading

---------------------------------------------------------------------------------------------

Prime Capital Vietnam Investment, LLC is the fintech company in Vietnam that owns the "Broker 4.0" technology of financial investment and securities using 100% automated robotics technology, without human impact in the whole operational process.

Core value: Having 'Broker 4.0' - a 100% automatic robot technology.

Vision: Becoming the leading enterprises on the fintech technology of investment securities in Vietnam . Bring the highest value to the market by constantly innovating and upgrading products.

Mission: Bringing the authentic The Fourth Industrial Revolution to the "Wall streets" of Vietnam.

 
Products and services:

1. Vietnam Stock Trading Signal.

2. VN30 Index Futures Trading Signal

3. Forex, CFDs and Crypto Trading Signal

4. Auto Trading