Kết quả tín hiệu Chứng khoán cơ sở Việt Nam

Tổng kết Tín hiệu CKCS (đến ngày 11/11/2020)

Tổng Lệnh

76

 

Số lệnh Lãi

75

98.68%

Số lệnh Lỗ

1

1.32%

Lệnh Lỗ Max

-5.68%

(3 tháng gần nhất)

Lệnh Lãi Max

88.47%

(3 tháng gần nhất)

Lợi nhuận bình quân 1 lệnh

14.63%

(3 tháng gần nhất)

Lợi nhuận bình quân danh mục hiện tại

17.16%

Đang nắm giữ


(*) Danh mục nắm giữ hiện tại: Bấm để download

 

 

Online Graphing
Chart  

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

Broker 4.0 tư vấn cổ phiếu tự động với công nghệ tự động hóa 100%

Phiên bản chạy trên Zalo

Phiên bản chạy trên Telegram

 

Đối tác: Sàn giao dịch Cổ phiếu quốc tế nordfx.com

468_60 vn stocks