Kết quả tín hiệu Chứng khoán cơ sở Việt Nam

Tổng kết Tín hiệu mua bán chứng khoán cơ sở (cổ phiếu) - Prime Stock AI System

Update: 28/09/2021

 


 

(*) Danh mục cổ phiếu đang nắm giữ

update: 28/09/2021

 

(*) Danh mục Chốt lời tháng 9/2021

 

(*) Danh mục cắt lỗ (stoploss) tháng 9:

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Prime Stock AI : Bấm để đăng ký

Mở tài khoản chứng khoán online: Bấm để mở tài khoản