Kết Quả Tín Hiệu Mua Bán Forex, Gold, Coin

TỔNG KẾT PHIÊN GIAO DỊCH NGÀY 27/08/2020

1. AUD/NZD, Stoploss: 1.0951. Lợi nhuận: -30 pip. Trạng thái gần nhất: Buy 1.0981.

2. EUR/JPY, Close Sell: 125.56. Lơi nhuận: 14 pip. Trạng thái gần nhất: Sell 125.7.

3. EUR/USD, Close Sell: 1.1819. Lợi nhuận: -15 pip. Trạng thái gần nhất: Sell: 1.1804.

4. EUR/USD, Close Buy: 1.1820. Lợi nhuận: 1 pip. Trạng thái gần nhất: Buy 1.1819

5. USD/CHF, Sell 0.9087. Giá hiện tại: 0.9083. Lơi nhuận: 4 pip. Tiếp tục nắm giữ  

-----------------------------------------------------------

Đối tác: Sàn giao dịch Cổ phiếu quốc tế NORDFX

468_60 vn stocks