Kết quả tín hiệu Chứng khoán phái sinh Việt Nam

(*) Tổng kết Tín hiệu Chứng khoán phái sinh (đếnngày 11/11/2020)

(Chỉ tính các lệnh khớp)

Mã HĐ

Lệnh lãi

Lệnh lỗ

Tổng lệnh

LN

LN lũy kế

VN30F2001

13

1

14

82.55

82.55

VN30F2002

13

13

26

71.10

153.65

VN30F2003

7

3

10

9.55

163.20

VN30F2004

4

2

6

8.60

171.80

VN30F2005

3

3

6

41.50

213.30

VN30F2006

9

2

11

55.30

268.60

VN30F2007

7

6

13

12.80

281.40

VN30F2008

6

7

13

5.40

286.80

VN30F2009

3

4

7

-7.80

279.00

VN30F2010

1

2

3

-7.40

271.60

VN30F2011

1

0

1

19.50

291.10

 


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Prime Broker Auto

Broker 4.0 với công nghệ tự động hóa 100%

Phiên bản chạy trên Zalo: Bấm tại đây

 

 

 

Đối tác: Sàn giao dịch Cổ phiếu quốc tế nordfx.com

468_60 vn stocks