Hỏi GPT "Giao dịch bằng thuật toán (Algo) và Giao dịch bằng "Cơm"?"

3 cách trí tuệ nhân tạo sẽ biến đổi thế giới vào năm 2023 - Nhịp sống kinh  tế Việt Nam & Thế giới

 

*Human: giao dịch bằng thuật toán (algo) khác gì với giao dịch bằng "cơm"?

*GPT: 

"Giao dịch bằng thuật toán" (algo trading) là quá trình giao dịch trên thị trường tài chính mà được thực hiện bằng các chương trình máy tính tự động theo một thuật toán cụ thể. Các thuật toán này được thiết kế để tự động phân tích và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường như giá cả, khối lượng, chỉ số kỹ thuật và các yếu tố khác.

Trong khi đó, "giao dịch bằng cơm" là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng trực giác hoặc kinh nghiệm của một nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên khả năng đọc và hiểu thị trường, nhận thức về ngành nghề và các yếu tố khác.

Do đó, điểm khác biệt chính giữa hai loại giao dịch này là trong algo trading, quyết định giao dịch được đưa ra bằng cách sử dụng các thuật toán toán học và phân tích dữ liệu số, trong khi đó, giao dịch bằng cơm yêu cầu sự thẩm định và quyết định của một con người. Ngoài ra, algo trading có thể thực hiện giao dịch nhanh hơn và chính xác hơn so với giao dịch bằng cơm, vì các thuật toán được lập trình để phản ứng và đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, những lợi thế này có thể đến với các rủi ro nhất định và cần được quản lý cẩn thận.

*Human: Yếu tố cảm xúc thì sao?

* GPT: 

Trong algo trading, các quyết định giao dịch được đưa ra bằng cách sử dụng các thuật toán và phân tích dữ liệu số, do đó, yếu tố cảm xúc của con người không ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định giao dịch. Các thuật toán được lập trình để phản ứng và đưa ra quyết định dựa trên một tập hợp các quy tắc và tiêu chí được xác định trước, mà không bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc như sợ hãi, tham lam hoặc nghi ngờ.

Trong khi đó, trong giao dịch bằng cơm, yếu tố cảm xúc của nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Nếu nhà đầu tư đang hoảng loạn hoặc quá tự tin, họ có thể đưa ra quyết định giao dịch không tốt. Việc kiểm soát cảm xúc là rất quan trọng trong giao dịch bằng cơm, vì những quyết định không cân nhắc hoặc dựa trên cảm xúc có thể dẫn đến lỗ lớn và ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp đầu tư của một nhà đầu tư.

*Human: Còn gì khác nhau nữa không

* GPT: 

Ngoài những điểm khác nhau về quyết định giao dịch và yếu tố cảm xúc, algo trading và giao dịch bằng cơm còn khác nhau ở các khía cạnh sau:

1.Tốc độ: Algo trading có thể thực hiện giao dịch nhanh hơn so với giao dịch bằng cơm, vì các thuật toán được lập trình để phản ứng và đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn.

2.Độ chính xác: Algo trading có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn so với giao dịch bằng cơm, vì các thuật toán được lập trình để phân tích dữ liệu thị trường một cách khách quan và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

3.Chi phí: Algo trading có thể giảm chi phí giao dịch do loại bỏ hoặc giảm thiểu các khoản chi phí liên quan đến con người, chẳng hạn như chi phí quản lý nhân viên, chi phí đào tạo và chi phí sức lao động.

4.Quản lý rủi ro: Algo trading có thể giảm rủi ro trong giao dịch do các quyết định giao dịch được đưa ra bởi các thuật toán được lập trình để phân tích dữ liệu thị trường một cách khách quan và hạn chế sự can thiệp của con người trong quá trình giao dịch.

5.Độ tin cậy: Algo trading có thể tăng độ tin cậy của giao dịch bởi vì các quyết định giao dịch được đưa ra bằng cách sử dụng các thuật toán được kiểm tra và xác minh trước đó.

*Human: Vậy nên sử dụng Cơm hay Algo?

*GPT:

Việc sử dụng giao dịch bằng cơm hay algo trading phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mục đích đầu tư, kiến thức và kinh nghiệm của nhà đầu tư, thời gian và tài nguyên có sẵn, cũng như khả năng quản lý rủi ro.

Giao dịch bằng cơm thường được sử dụng bởi những nhà đầu tư có kinh nghiệm và kiến thức vững chắc về thị trường. Họ có thể đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các yếu tố phân tích kỹ thuật và cơ bản, đồng thời kiểm soát tốt được các yếu tố cảm xúc và quản lý rủi ro.

Algo trading thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức tài chính, những người có thể có tài nguyên và kinh nghiệm để thiết kế, phát triển và triển khai các thuật toán giao dịch hiệu quả. Algo trading có thể giúp tăng tốc độ và độ chính xác của giao dịch, giảm chi phí và rủi ro, đồng thời giúp tăng độ tin cậy của giao dịch.

Tuy nhiên, việc sử dụng algo trading cũng có nhược điểm, chẳng hạn như cần phải đầu tư nhiều tài nguyên cho việc phát triển và triển khai các thuật toán, và sự phụ thuộc vào các thuật toán có thể khiến nhà đầu tư mất đi sự kiểm soát về các quyết định giao dịch. Do đó, quyết định sử dụng giao dịch bằng cơm hay algo trading phụ thuộc vào mục đích đầu tư, kinh nghiệm và kiến thức của nhà đầu tư, thời gian và tài nguyên có sẵn, cũng như khả năng quản lý rủi ro.

 

 

---------------------------------------------

Công ty Đầu tư Prime Capital Việt Nam

Support 24/7 OA Zalo: click here         

admin@primecapitalvn.com

Công ty công nghệ fintech chuyên về hệ thống giao dịch chứng khoán Việt Nam