Hướng dẫn đăng ký thành viên

Cách 1: Đăng ký ngay trên website

I/Đăng ký thành viên

1. Truy cập đường dẫn: http://primecapitalvn.com/user/register

2. Điền thông tin theo yêu cầu

3. Một số thông tin cần chú ý

- ID: tên truy cập vào hệ thống, viết liền không có dấu.

- Email: địa chỉ email thực, cần cung cấp chính xác để có thể khôi phục mật khẩu và nhận được các thông báo quan trọng từ hệ thống.

II/Đăng ký sản phẩm

Truy cập đường dẫn http://primecapitalvn.com/san-pham-dich-vu.html

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Cách 2. Đăng ký qua Zalo

1. Tìm kiếm "Prime Robot Broker" hoặc click link sau: https://zalo.me/237512918390868359

2. Nhấn nút "Theo dõi"

3. Bấm nút Chat

4. Gõ tin nhắn trên zalo theo cú pháp:
Bước 1: "DKTV" ;
Bước 2: "DKDV" để nhận hướng dẫn chi tiết

    Chi tiết hướng dẫn Cấu trúc đăng ký:

DKTV - để đăng ký thành viên     

DKDV [mã dịch vụ]  - để đăng ký dịch vụ

     Ví dụ: DKDV PSVN